รายละเอียดห้องพัก

โรงแรมแมว Casa de Cat

ห้องพัก โรงแรมแมว Casa de Cat

ห้องพักมี 2 ขนาด

ห้อง Standard : ห้องละ 350-/คืน (พักได้2ตัว) **ตัวที่3เพิ่มตัวละ 100-

ห้อง VIP : ห้องละ 500-/คืน (พักได้4ตัว) **ตัวที่5เพิ่มตัวละ 100-

พิกัด : มหาพฤฒาราม / หัวลำโพง
(ใกล้ MRT หัวลำโพงค่ะ)

โรงแรมแมว Casa De Cat