เงื่อนไขในการเข้าพัก

โรงแรมแมว Casa de Cat

กฎข้อบังคับ

ต้องอายุ 4 เดือนขึ้นไป เพราะถ้าเด็กกว่า4 เดือนยังได้รับวัคซีนไม่ครบ จะเป็นอันตรายต่อตัวน้องเองค่ะ

ต้องได้รับวัคซีนพื้นฐานครบทั้ง3ตัว (ไขัหัดแมว / โรคลิวคิเมีย / โรคพิษสุนัขบ้า)

ไม่มีโรคติดต่อใดๆทั้งสิ้น (หวัด เชื้อรา โรคติดต่อต่างๆ รวมถึงเป็นเห็บหมัด)

เลี้ยงระบบปิดเท่านั้น (เพราะน้องแมวที่เลี้ยงระบบเปิด หรือกึ่งเปิดกึ่งปิด มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีโรคติดต่อหรือเห็บ หมัด ที่สามารถเป็นพาหะโรคร้ายแรงต่างๆสู่น้องแมวตัวอื่นๆได้ค่ะ)

สิ่งที่ต้องนำมาในวันเข้าพัก

สมุดประวัติการฉีดวัคซีน

สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของ

อาหารประจำของน้อง

ทราย (ในกรณีที่น้องมีปัญหาเมื่อเปลี่ยนทรายใหม่ค่ะ)

ช่องทางสำหรับสอบถาม รายละเอียดอื่นๆ

โทร 0865716504

เบอร์นี้สำหรับจองห้องพักและสอบถามเส้นทางค่ะ

For English Call 0972360256

Line ID

By phone number : 0865716504