สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงแรมแมว รับฝากแมว

โรงแรมแมว รับฝากแมว

สิ่งอำนวยความสดวก

  1. 1 air conditioner เปิดเป็นเวลา 2 รอบ  หยุดพักแอร์ ช่วงเช้าและเย็นของทุกวัน
  2. ในช่วงปิดแอร์จะมีการเปิดพัดลมให้ตลอด
  3. 2 ให้อาหารและน้ำ ตามที่เจ้าของแจ้ง
  4. 3 ทรายแมวเก็บกวาดทุกวัน Cat litter
  5. 4 หวีขนแปรงขน etc .( ขึ้นอยู่กับแมว)
  6. 5 Photo update อัพเดทรูปภาพ ทาง line ส่วนตัวและ facebook fanpage
  7. หากแมวมีอาการป่วยขออนุญาติพาไป รพ ทันที (24ชม)
  8. ห้องน้ำ แมว ทรายแมวใหม่
  9. ก่อนและหลังการฝาก เราจะทำความสะอาดห้องแมวทุกครั้ง